Med Arcadas kopiatorer kan du kopiera, skriva ut och skanna in.

 • Studenterna har tillgång till kopiatorer i blocken D3, E3, F3 och i tidskriftssalen (även A3-format).
 • Lärarna har tillgång till kopiatorer i alla personal block.
 • Skriv ut till printern kallad Follow-Me 
 • Logga in på kopiatorn med din nyckel. Noggrannare instruktioner finns vid varje maskin.
 • Studenter kan köpa krediter för kopiatorerna av studerandekår ASK Extern länk i Cor-huset.
 • Skriv ut i färg genom att välja Printer Properties innan du trycker på Print.

Skriv ut från din privata Windows-laptop

 1. Se till att din laptop är ansluten till eduroam
 2. Klicka Start-tangenten på din laptop
 3. Skriv in \\pix i det lilla fältet nere till vänster, och avsluta med Enter
 4. Logga in med ditt Arcada-användarnamn och lösenord
 5. Ett fönster med alla tillgängliga skrivare öppnas: dubbelklicka Follow-Me
 6. Nätskrivaren Follow-Me är nu installerad på din laptop och klar att användas.

Om du loggar ut från din laptop eller startar om den, måste du eventuellt upprepa stegen 2-4 ovan för att autentikera dig, innan du kan skriva ut till Follow-Me igen.

Skriv ut från din Mac-laptop

För studenter med Mac-dator rekommenderar vi tillsvidare att skriva ut från en Arcada-dator - spara dina dokument på Office365 Extern länkså går det behändligt.