För registrering av inledande arbetspraktik (praktik 1) och yrkespraktik (praktik 2) bör du anmäla dig via ASTA till de respektive "praktik-kurserna”. I och med detta får du tillgång till dokument och anvisningar via itsLearning.

Praktiken uppgår till 30 studiepoäng och kan avläggas allt på en gång eller i flera olika delar även utanför de inplanerade studieperioderna. Praktiken kan bestå i sin helhet av så kallad arbetspraktik (summa 30 sp), eller så kan den bestå av inledande arbetspraktik (15 sp) och yrkespraktik (15 sp). Den inledande arbetspraktiken kan innehålla arbete som montör, eller motsvarande, inom energi, byggnads-, el- eller VVS-branschen. Du erhåller 1.5 sp/vecka för arbete som är på heltid. En 10 veckors praktikperiod motsvarar således 15 sp. Arbetsinsatsen per vecka under praktikperioden bör motsvara en arbetsvecka för en heltidsanställd person (37,5-40 h). Heltidsarbete bedöms enligt gällande branschavtal. En deltidsanställning omräknas så att en arbetsinsats på 40 timmar motsvarar en arbetsvecka vilket betyder att totala antal arbetstimmar är 400 h.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Praktikperioderna är enligt studieplanen förlagda till den fjärde perioden för årskurserna 2 och 3 i de gamla studieplanerna och i period 2 och 3 för årskurs 4 i den nya studieplanen (f.o.m. 2021). Du kan ändå flexibelt välja att utföra praktiken t.ex. under sommaren efter ditt andra läsår eller då det bäst passar in i den individuella studieplanen eller livssituationen.

Din examensansvarige och amanuensen svarar på frågor som berör praktiken. Efter praktiken behöver du skriva en kort rapport om arbetets innehåll och reflektioner med studierna (ca 3-4 sidor). Du behöver också bifoga en kopia av ditt arbetsintyg samt en kalkyl på de studiepoäng som skall registreras som praktik. På ditt arbetsintyg måste framgå praktikperioden och arbetstimmar. Mer information om praktiken, blanketter för praktikavtal, praktikintyg, samt anvisningar till praktikrapporten hittar du i itsLearning.

Ifall du haft ett längre anställningsförhållande innan du påbörjat dina studier vid Arcada, kan anhålla om tillgodoräkning. Är du osäker om arbetsuppgifterna kan godkännas kontakta din praktikansvariga lärare Kim Roos.

Praktiken bedöms med vitsordet godkänd.

Mer information om praktik och information om praktik utomlands finns här.

Praktik och jobb

Här hittar du information om både praktik- och karriärstöd. Utöver det stöd du får av dina lärare finns det också mycket annat stöd att få. Ofta kan en gästföreläsning eller ett intressant evenemang utanför undervisningen vara det första steget till en intressant praktikplats eller rentav ditt första jobb. Läs mera om allt stöd du har tillgång till som student på Arcada!