Dina studier består av 240 studiepoäng/ECTS som du avlägger under 4 år.

Utbildningen är upplagt så att studenten kan avlägga 15 studiepoäng (sp) under en studieperiod på cirka 10 veckor. En studiepoäng motsvarar 27 timmars studier eller arbete. Fyra studieperioder bildar ett studieår, och du som student beräknas avlägga 60 sp per studieår.

Läroplanen för utbildningen i Energi- och miljöteknik är kompetensbaserad och uppbyggd i studiehelheter, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studierna.

Studiernas struktur (studenter som börjat före 2021)

Studiernas struktur (studenter som börjat 2021 eller senare)