Ditt lärdomsprov eller masterarbete skriver du på utbildningens språk.

Skrivguidens avsikt är att ge praktisk vägledning om hur skriftliga arbeten ställs upp och hur språkdräkten ska utformas. Guiden gäller alla skriftliga arbeten vid Arcada.

Ditt lärdomsprov eller masterarbete skriver du på utbildningens språk. Om du har fått tillstånd av akademichefen att avvika från huvudregeln skriver du en längre sammanfattning (10 %) av arbetet på utbildningens språk. Du kan få hjälp av en språklärare genom att besöka Skrivverkstaden. Be om råd och hjälp redan i början av skrivprocessen! Du är själv ansvarig för språkdräkten i arbetet. Kom ihåg att lärdomsprovet publiceras elektroniskt och blir ett synligt visitkort för dig!

Studnets and computers

Skrivguide och dokumentmallar

Att skriva på högskola är inte svårt eller komplicerat. I början kan det kännas främmande med nya termer och format och du vet kanske inte vad som förväntas av dig. Den här Skrivguiden hjälper dig att förstå hur du ska skriva och vad du ska fokusera på samt hur du utvecklar dig själv som skribent.