För att lärdomsprov ska betraktas som projekterat förutsätts en överenskommelse.

Ett lärdomsprov betraktas som projekterat under förutsättning att ett av följande är skriftligen överenskommet:

  1. Företaget betalar högskolan eller studenten
  2. Arbetet har en extern handledare
  3. Företaget har som avsikt att utnyttja resultatet i sin verksamhet

Undertecknade avtal arkiveras av studieärenden.