Varje examensarbete skall ha en handledare anställd vid Arcada. Handledaren utses i första hand bland lärarna i det egna utbildningsprogrammet. Samtidigt med handledaren utses en granskare för arbetet.

För examensarbeten som görs på uppdrag av utomstående organisationer kan det dessutom finnas en experthandledare som representerar uppdragsgivaren. Läs mer under rubriken projekterade examensarbeten.