På Arcada används plagiatkonrollsverktyget Ouriginal (f.d. Urkund).

Det finns tre möjligheter för plagiatkontrollera dokument via Ouriginal:

  1. Ouriginal används i inlämningsuppgiften på itslearning
  2. Studenten skickar dokumentet som e-post till lärarens analysadress (läraren hittar den när hen loggat in på urkund) - Läs mer här Extern länk
  3. Läraren loggar in på Urkund Extern länk (via Shibboleth Login - Välj Arcada) och laddar in dokumenten där.