Theseus är ett webbibliotek med lärdomsprov skrivna på yrkeshögskolor i Finland.

Webbiblioteket Theseus Extern länk innehåller lärdomsprov från de finländska yrkeshögskolorna. Theseus upprätthålls av Arene r.f., rådet för yrkeshögskolornas rektorer.