Enligt Yrkeshögskolelagen 24 § ska en student vid en yrkeshögskola slutföra sina studier inom en tid som är högst ett år längre än normstudietiden. 

Antal studiepoäng i examen Maximala studietiden (normtid + ett år)
210 studiepoäng 4.5 år (3,5 + 1)
240 studiepoäng 5 år (4 + 1)
270 studiepoäng 5.5 år (4,5 + 1)
90 studiepoäng (deltid) 4 år (3 + 1)
90 studiepoäng (heltid) 2.5 år (1,5 + 1)

Om du inte hinner avlägga examen inom utsatt tid kan du ansöka om fortsatt studierätt. Fortsatt studierätt beviljas på basen av uppgjord realistisk plan för avläggande av resterande studier. Den godkända planen bör kunna genomföras på en tid på högst 1,5 år. Planen ska vara godkänd/behandlad av din studievägledare (tidigare amanuens) innan du lämnar in ansökan till Studieärenden.

Behandlingsavgiften är 50 euro. Inga ansökningar behandlas förrän avgiften är betalad. Bifoga kvitto på betald avgift till din ansökan.

En fortsatt studierätt kan beviljas enbart en gång, undantagsfall kan göras endast vid livssituationer som kan påvisas med läkarintyg.

Om du får avslag på din ansökan om fortsatt studierätt har du rätt att ansöka om rättelse från Arcada inom 14 dagar efter att du fått besked om beslutet att du förlorat din studierätt. Ansökan skickas till Arcadas omprövningsnämnd.

Asta

Ansökningstiden meddelas separat i e-postmeddelandet du får då du är inne på den nästsista perioden av din maximistudietid. Det är viktigt att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade. Du måste ansöka om fortsatt studierätt medan din studierätt ännu är i kraft. Om du blir beviljad fortsatt studierätt kan du inte frånvaroanmäla dig.

Länken till ansökningsblanketten får du i e-postmeddelandet eller genom att kontakta studieärenden per e-post.

Ansökningstid
Hösten 2023 3.11 - 17.11.2023
Våren 2024 15.4 - 30.4.2024

Sisu

Fr.o.m. våren 2024

Instruktioner för hur du som student anhåller om fortsatt studierätt med hjälp av Sisu uppdateras här inom april 2024.