Som student kan du förlora din studierätt på två sätt

1) Du gör inte läsårsanmälan på det sätt som Arcada bestämt. I enlighet med Arcadas examensstadga kan du anhålla om återinskriven studierätt Extern länk. Notera att återinskriven studierätt endast kan beviljas för det läsår man glömt att göra anmälan för. Arcada tar betalt för behandling av återinskriven studierätt.

Observera att du inte kan anmäla dig till kurser eller få studieprestationer registrerade om du inte är läsårsanmäld. Detta betyder att du kan missa viktiga kurser, så var noga med att göra din läsårsanmälan i god tid.

2) Du avlägger inte din examen inom utsatt tid (studietid + ett år). Rektorn kan ändå på särskilda grunder bevilja dig fortsatt studierätt före din studietid gått ut. Notera att fortsatt studierätt inte automatiskt beviljas på grund av t.ex. militärtjänst eller föräldraledighet. Istället rekommenderas att du använder möjligheten att frånvaroanmäla dig.

Om du inte ansökt om återinskriven studierätt samma läsår eller anhållit om fortsatt studierätt så länge du hade studierätt kan du anhålla om förnyad studierätt förutsatt att du uppfyller kriterierna.