Har du haft studierätt på Arcada tidigare och vill återuppta dina studier? Här hittar du information om vilka alternativ det finns.

Det finns tre olika möjligheter beroende på när din studierätt började och varför den tog slut. Alla kan ansöka om en ny studierätt via våra huvudantagningar som är öppna för alla. Då får du samma studierätt som en person som första gången inleder studierna på den utbildningen. De andra alternativen är att ansöka om förnyad studierätt eller en ny studierätt i en separat ansökan. Dessa båda alternativ förutsätter att Arcada fortfarande erbjuder samma eller motsvarande utbildning som du studerade på tidigare. Studierätten är i dessa fall begränsad till max 1,5 år.

Börja med att kontakta med oss

Om du vill återuppta dina studier ska du börja med att kontakta Arcadas studiekoordinatorer genom att skicka e-post till E-post: studiearenden@arcada.fi. Vi utreder vilket av de tre alternativen som passar dig bäst. Om det är antingen förnyad studierätt eller ny studierätt genom separat ansökan ska du därefter kontakta utbildningens amanuens för att få en studieplan som klargör vilka studier som du ännu måste avlägga för att kunna ansöka om studierätt och därefter avlägga examen.

1. Ansökan om ny studierätt via huvudantagningarna

Vem som helst får ansöka om en ny studierätt via våra huvudantagningar, som för de svenska utbildningarnas del är gemensam ansökan. Om du blir antagen får du en ny studierätt som är lika lång som för dem som aldrig studerat på utbildningen tidigare.

2. Förnyad studierätt

Förnyad studierätt innebär att din gamla studierätt återaktiveras. Du kan ansöka om förnyad studierätt om du uppfyller följande två krav:

 1. Din ursprungliga studierätt har börjat 1.8.2015 eller senare.
 2. Din studierätt avslutats p.g.a. att du
  • inte har anmält dig för läsåret,
  • din ordinarie studietid har tagit slut, eller
  • den extra studietiden som du blivit beviljad har tagit slut.

Alla resterade kurser ska i regel avläggas via Öppna YH. Efter det kan du ansöka om förnyad studierätt, som beviljas för avläggande av praktik, metodik och lärdomsprov. Förnyad studierätt beviljas på basen av realistisk plan för avläggande av resterande studier; längden av den beviljade förnyade studierätten är avhängig studieplanen och mängden studier du har kvar. Den godkända planen bör kunna genomföras på en tid på högst 1,5 år. Planen ska vara godkänd av utbildningsansvarig.

Gällande studieplanen bör du beakta detta:

 • Studier vars prestationsdatum är äldre än 7 år ska godkännas separat av utbildningsansvariga. Ifall studiernas innehåll har föråldrats och/eller erhållna kompetenser inte motsvarar de kompetenser som en examen utfärdad av Arcada idag ska ge, kan du antingen behöva avlägga studier på nytt, komplettera dina gamla studier eller på annat sätt uppvisa att du har de kompetenser som krävs.
 • Planen är i kraft under en viss tid, vilket betyder att Arcada garanterar att du få examen på basis av dina tidigare studier och de studier som ingår i din studieplan endast om du slutför studierna enligt planen. Om studierna drar ut på tiden kan t.ex. dina tidigare studier föråldras (se punkten ovan).
 • Studenter på vårdutbildningarna:
  Om det gått över två år sedan en eller flera av kurserna som är kopplade till praktiken avlagts bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.


En förnyad studierätt kan beviljas enbart en gång, undantagsfall kan göras endast vid exceptionella livssituationer som kan påvisas med läkarintyg. Studerande som beviljats förnyad studierätt kan inte ansöka om fortsatt studierätt eller frånvaroanmäla sig.

Ansökan om förnyad studierätt är avgiftsbelagd (50 €).

3. Ny studierätt genom separat ansökan

Som namnet säger återupptar du dina studier med en ny studierätt. Du kan ansöka om en ny studierätt i en separat ansökan i följande fall:

 1. din ursprungliga studierätt har inletts 1.8.2015 eller senare och du har själv avbrutit dina studier (i motsats till att studietiden har tagit slut eller du inte har gjort läsårsanmälan), eller
 2. din ursprungliga studierätt har inletts före 1.8.2015 och din studierätt har upphört av vilken som helst orsak. Observera att du inte kan ansöka om ny studierätt genom separat ansöka om du tidigare beviljats förnyad studierätt. Dessa sätt att återuppta studierna exkluderar varandra.

Alla resterade kurser ska i regel avläggas via Öppna YH. Efter det kan du ansöka om ny studierätt, som beviljas för avläggande av praktik, metodik och lärdomsprov. En ny studierätt beviljas på basen av realistisk plan för avläggande av resterande studier. Den godkända planen bör kunna genomföras på en tid på högst 1,5 år. Planen ska vara godkänd av utbildningsansvarig.


Gällande studieplanen bör du beakta detta:

 • Om du blir beviljad en ny studierätt ska du i regel följa den studieplan som är i kraft när den nya studierätten inleds.
 • Studier vars prestationsdatum är äldre än 7 år ska godkännas separat av utbildningsansvariga. Ifall studiernas innehåll har föråldrats och/eller erhållna kompetenser inte motsvarar de kompetenser som en examen utfärdad av Arcada idag ska ge, kan du antingen behöva avlägga studier på nytt, komplettera dina gamla studier eller på annat sätt uppvisa att du har de kompetenser som krävs.
 • Planen är i kraft under en viss tid, vilket betyder att Arcada garanterar att du få examen på basis av dina tidigare studier och de studier som ingår i din studieplan endast om du slutför studierna enligt planen. Om studierna drar ut på tiden kan t.ex. dina tidigare studier föråldras (se punkten ovan).
 • Studenter på vårdutbildningarna:
  Om det gått över två år sedan en eller flera av kurserna som är kopplade till praktiken avlagts bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

En ny studierätt kan beviljas enbart en gång, undantagsfall kan göras endast vid livssituationer som kan påvisas med läkarintyg. Studerande som beviljats ny studierätt kan inte ansöka om fortsatt studierätt eller frånvaroanmäla sig.