Enligt lag ska yrkeshögskolornas studenter varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande (Yrkeshögskolelagen 29 §). Läsårsanmälan till Arcada ska göras årligen under tiden 15.4–15.9.

Hur gör man läsårsanmälan?

Vid Arcada görs läsårsanmälan för hela läsåret på en och samma gång. Din anmälan för höstterminen (period 1 och 2) måste se lika ut, dvs. antingen närvarande eller frånvarande för båda perioderna. Samma gäller även för vårterminen (period 3 och 4). Du kan med andra ord exempelvis inte välja att endast vara närvarande en period på hösten eller våren. Alla studenter bör göra anmälan elektroniskt senast 15.9.

Du kan inte anmäla dig närvarande eller frånvarande för en längre period än vad du har studierätt/frånvarotid kvar.

Om du har beviljats fortsatt studierätt eller avlägger kompletteringsstudier har du inte rätt att frånvaroanmäla dig.

Om du har flera studieplatser vid Arcada ska du göra läsårsanmälan till dem alla. 

Gör läsårsanmälan nu!

Det tar endast några minuter. Om du glömmer det förlorar du din studierätt.

Gör läsårsanmälan

Steg för steg instruktioner

Vi har steg för steg instruktioner på IT-supports sida. Läs igenom den ifall du är osäker.

Läs instruktionerna