Kom ihåg att läsårsanmäla dig.

Gör upp en egen studieplan tillsammans med din amanuens som ni kan utvärdera och uppdatera varje år.

Ta vara på ditt årliga individuella utvecklingssamtal. Före utvecklingssamtalet kan du förbereda dig genom att fundera kring hur dina studier framskridit och om det finns annat gällande dina studier du gärna vill ta upp eller känner att du behöver stöd och hjälp med. Din lärartutor kan även hjälpa dig planera utbytesstudier eller praktik, och tillsammans med dig se över din studieplan.

Satsa på den första examinationen, annars är risken att du har för många saker som hopar sig. Om du inte klarar examinationen på första försöket, kolla då i itslearning eller på ASTA hur du kan komplettera. Om examinationen sker genom tentamen skall du kolla tidpunkten för omtentamen i god tid. En underkänd tentamen kan du ta om två gånger. Till omtentamen skall du anmäla dig i ASTA på förhand bestämda omtentamenstillfällen.

Aktivera den personliga studieplanen och kolla regelbundet vilka kurser i studieplanen du har klarat av och vilka som eventuellt blivit på hälft. Kolla om och när dessa kurser går och vad du måste göra för att klara dem. Kolla i ARBS att dina kurser inte går på varandra och diskutera med dina lärare eller din lärartutor om du har problem med ditt schema.

Det är möjligt att räkna till godo tidigare kunskap eller kunskap som du skaffat dig vid en annan läroanstalt, eller också informellt t.ex. kunskap och kompetens som du fått i arbetslivet. Kontakta din amanuens eller din utbildningsansvariga lärare om hur man gör för att räkna kurser tillgodo.

I din personliga studieplan i ASTA kan du även följa med vilka kurser du anmält dig till, utfört och klarat av, samt vilka du ännu har kvar.

Dina studier skall utföras av dig själv. Plagiat är strängt förbjudet och kan inverka negativt på dina fortsatta studier.

Högskolestudier bygger på att såväl du som dina lärare tar sitt ansvar, och att alla bemöter varandra rättvist och med respekt. Skulle du uppleva att så inte sker, ta kontakt med din lärare eller lärartutor.