För Arcada blivit det blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Som en del av vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada år 2011 Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland.

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags och kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Green Office innebär att organisationer med GO-certifiering och dess medarbetare frivilligt förbinder sig att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön, minska det ekologiska fotspåret och inspirera till ett hållbart konsumentbeteende. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år, nästa gång 2.7.2020. Vi blev godkända med bravur och får hålla vår Green Office-certifiering.

Arcadas miljöprogram

I och med godkänd certifiering förband vi oss att jobba mot uppställda mål gällande förbättrad ekoeffektivitet, med årlig uppföljning. Vi satsar kontinuerligt på att minska elförbrukningen, värmekonsumtionen, pappersförbrukningen och öka medvetenheten om hållbar utveckling på Arcada. Vi strävar också efter att hålla vattenkonsumtionen på nuvarande nivå eller mindre. I.o.m. certifieringen granskas även högskolans inköp och resor, samt klimatsmart mathantering i vår lunchrestaurang här på Arcada.

Fokus 2022

Vi har uppmuntrat personalen att vintercykla, garaget igen öppet för cykelparkering november - mars. Vi deltog också med Arcadas vintercyklistlaget i vinter - KM tävlingen 1.1-28.2.2022.

Arcada deltar i evenemanget Earth Hour 26.3.2022 på some och på campus, genom att uppmuntra studenter och personal att under en timmen kl. 20.30-21.30 släcka all belysning och även stänga av elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan och som en del av vår satsning på Green Office.

Vi engagerade personalen och studenterna att tänka på hur vi konsumerar energi genom att fylla i WWF:s konsumtionsbarometern, som ska fyllas i före 31.3.2022.

Solpanelerna börjar igen producera mera då det är ljusare och soligare på våren. Arcada fortsätter producera klimatvänlig energi, produktionen kan följas på stora tavlan vid Stora torget.

Även i år kommer vi att delta i cykel kilometerkampen 1.5-22.9.2022 och promenad kilometerkampen 1.5-30.9.2022. Arcada har egna lag, där både studenter och personal får delta.

Under året uppmärksammade vi olika evenemang och kampanjer, t.ex. hållbara globala mål, svinnkampanjen, vattendagen, hållbar konsumtion och sophantering.

Vill du veta mer om Arcadas Green Office?

Arcadas Green Office -team bestående av Ceti Hasselman, ordförande (campusvärd), Anni Wahlström och Maksim Sumin (representanter för Arcada studerandekår – ASK), Jörgen Wiik (vd för Fastighets Ab Arcada Nova), Birgitta Eriksson (planerare), Tomas Träskman (vice akademichef), Harri Anukka (laboratorieingenjör) och Hanna Donner (kommunikationschef) svarar gärna på frågor.

Vill du läsa mera om hållbar utveckling på Arcada läs här Extern länk