Här finns några av de vanligaste frågorna om tillgodoräkning

1. Hur anhåller jag om tillgodoräkning?

Anhållan ska lämnas in elektroniskt med blankett 6 via Arcada Forms.

2. Måste jag fylla i det engelska kursnamnet trots att jag avlagt kursen på ett annat språk än engelska?

Ja. Denna information behövs för att Arcada ska kunna ge dig ett komplett studieutdrag på engelska som en bilaga till ditt betyg då du utexamineras. Alla högskolor i Finland borde ha officiella engelska kursnamn på sina kurser. Kontakta därför den institution du avlagt kursen/kurserna vid och hör dig för.

3. Vilka dokument ska jag bifoga till ansökan?

Om du anhåller om att få en kurs tillgodo bör följande bilagor bifogas:

  • Officiellt studieutdrag/intyg/utbildning du avlagt eller så kan du dela dina prestationer via Min Studieinfo
  • Kursbeskrivning (kompetensmål, läranderesultat, innehåll, utbildningsmaterial, uppgifter mm.)

Om du anhåller om att få arberserfarenhet validerad bör följande bilaga bifogas:

  • Arbetsintyg

4. Jag vill att kursen jag avlagt ska inkluderas i mina utvecklingsstudier/breddstudier. Vem är examinator för dessa studier?

Examinatorn för utvecklingsstudierna är alltid den utbildningsansvariga för utbildningen.

5. Vad ska jag skriva för kursnamn om jag vill räkna tillgodo kursen jag avlagt som utvecklingsstudier/breddstudier?

Det räcker att du skriver "Utvecklingsstudier".

6. Måste jag bifoga kursbeskrivningar om jag avlagt kursen vid Arcada?

Nej. Eftersom kurserna avlades på Arcada har vi redan alla de kursbeskrivningarna.

7. Måste jag lämna in en (1) anhållan per kurs om jag tidigare avlagt en examen från Arcada och vill tillgodoräkna flera kurser från min tidigare examen?

Troligtvis inte. Om du har många kurser inom ramen för en tidigare avlagd examen från Arcada som du önskar tillgodoräkna, behöver du inte lämna in en skild anhållan för varje kurs. Kontakta istället din studievägledare för att göra upp en individuell studieplan. Bifoga sedan denna individuella studieplan till en och samma anhållan. Examinator för denna anhållan är utbildningsansvarig. Kom dock ihåg att skilt anhålla om språkkurserna.

8. Måste jag lämna in en (1) anhållan per kurs om jag tidigare avlagt en examen vid någon annan högskola och vill tillgodoräkna flera kurser från min tidigare examen?

Troligtvis inte. Kontakta din studievägledare för att göra upp en individuell studieplan. Bifoga sedan denna individuella studieplan till en och samma anhållan. Examinator för denna anhållan är utbildningsansvarig. Kom dock ihåg att skilt anhålla om språkkurserna. Examinatorn för språkkurserna är Ulrika Rancken - chefen för språkenheten. Det kan även hända att du måste lämna in fler anhållningar för vissa enskilda kurser eller praktiker. Informationen om vilka kurser/praktiker det gäller få du efter diskussion med studievägledaren.

9. Ska jag fylla i tillgodoräkningsanhållan om jag endast vill få delar av kursen tillgodo?

Om du har kompetens som motsvarar en del av en kurs ska du inte anhålla om tillgodoräknande genom att fylla i blankett 6 utan då kontaktar du din examinator, som bedömer vad du behöver göra för att helt uppfylla kraven för kursen. Kursen examineras som en helhet och registreras som en prestation utförd vid Arcada. I vissa fall vill examinatorn ändå att man fyller i anhållan, gäller exempelvis alltid vid tillgodoräkning av språkstudier. Det lönar sig därför att vara i kontakt med den specifika examinatorn för att kolla tillvägagångssättet.

10. Kan jag som Öppen YH studerande anhålla om att få kurser tillgodoräknade?

Om du studerar via Öppna yrkeshögskolan kan du inte ansöka om tillgodoräknande inom ramen för de öppna studierna, eftersom tillgodoräknanden bara sker inom den examensinriktade utbildningen. Om du studerar via den öppna yrkeshögskoleleden kan du anhålla om att få tidigare prestationer tillgodoräknade först när du blivit examensstudent, men här är det viktigt att du diskuterar med din studievägledare om kurser du avlagt tidigare och önskar tillgodoräkna så att din studieplan kan planeras utifrån den informationen.

11. Kan jag anhålla om tillgodoräkning av studier som inte behövs för min examen?

Nej. Endast de studier som behövs för att du ska kunna avlägga examen tillgodoräknas.