Om du avlägger en del av din examen vid en utländsk högskola ska du göra upp en Learning Agreement innan utbytesstudierna inleds. Här ska det tydligt framgå vilka studier du planerar att avlägga vid den utländska högskolan och vilka studier de motsvarar vid Arcada. Learning Agreementet godkänns av utbildningsansvariga överläraren/lektorn. Utbytesstudierna registreras då Arcada fått ett officiellt studieutdrag från den utländska högskolan.

Om du under din utlandsvistelse märker att du inte kan följa ditt Learning Agreement ska du genast göra en ändring av LA som också den ska godkännas av den utbildningsansvariga överläraren/lektorn.