Examensceremonier på Arcada ordnas två gånger per år för dem som utexaminerats under det föregående halvåret. 

Vänligen observera att under coronapandemin arrangeras examensceremonin virtuellt. Denna sida innehåller information om hur en traditionell examensceremoni går till, dvs. när festligheterna kan arrangeras på campus.
Examinander som deltar i den virtuella examensceremonin i juni 2021 kommer få instruktioner om sitt deltagande per mejl. 

 

Tid och plats
Examensceremonierna under läsåret 2020-2021 ordnas fredagen den 22 januari 2021 kl. 15.00 och fredagen den 18 juni 2021 kl. 15.00. Som examinand behöver du vara på plats i Arcadahuset senast 30 minuter innan ceremonin börjar.

Anmälan och inbjudan
För att anmäla dig (och eventuella gäster, max 2 personer) till examensceremonin vänligen anmäl dig i god tid. Anmälningslänken skickas per e-post till de inbjudna examinanderna (de som utexaminerats under de senaste sex månaderna före ceremonin). E-posten som används är din privata som du anger vid utexaminering. Om du inte fått en inbjudan vänligen kontakta communications@arcada.fi

Intåg under ceremonin
Examinanderna tågar in på stora torget under ledning av rektor och prefekter från respektive institution. Vi samlas kl. 14.30 för att ställa upp utbildningsvis under ledning av Arcadas amanuenser.

Klädkod
Kavaj

Program
Under examensceremonin delas inga betyg ut. Däremot kallas varje examinand fram för att motta gratulationer, rosor och ett gratulationsbrev av rektor samt prefekt för din institution. Examensceremonin tar ca. en timme. Efter utdelningen samlas samtliga examinander, gäster och personal till en skål för våra nyblivna alumner på lilla torget. Här finns även möjlighet till fotografering.

Gäster
Du är välkommen att bjuda in två personer till examensceremonin. Tyvärr är antalet platser begränsade pga. antalet sittplatser. Anmäl dina ev. gäster i samband med att du anmäler ditt eget deltagande.