Examensceremonier på Arcada ordnas två gånger per år (januari och juni) för dem som utexaminerats under det föregående halvåret. 

Tid och plats
Examensceremonierna under läsåret 2019-2020 ordnas fredagen den 24 januari 2020 kl. 15.00 och fredagen den 12 juni 2020 (framflyttad till 2.9.2020, se info nedan) kl. 15.00 (stora torget). Som examinand behöver du vara på plats i Arcadahuset senast 30 minuter innan ceremonin börjar.

Obs! Examensceremonin den 12 juni flyttas pga coronaviruset fram till den 2 september, i samband med Arcadas inskription - mer information här: Sommarens examensceremoni 12.6.2020 skjuts upp och hålls i samband med inskriptionen 2.9.2020

Anmälan och inbjudan
För att anmäla dig (och eventuella gäster, max 2 personer) till examensceremonin vänligen anmäl dig i god tid. Anmälningslänken skickas per e-post till de inbjudna examinanderna (de som utexaminerats under de senaste sex månaderna före ceremonin).

Intåg under ceremonin
Examinanderna tågar in på stora torget under ledning av rektor och prefekter från respektive institution. Vi samlas kl. 14.30 för att ställa upp utbildningsvis under ledning av Arcadas amanuenser.

Klädkod
Kavaj

Program
Under examensceremonin delas inga betyg ut. Däremot kallas varje examinand fram för att motta gratulationer, rosor och ett gratulationsbrev av rektor samt prefekt för din institution. Examensceremonin tar ca. en timme. Efter utdelningen samlas samtliga examinander, gäster och personal till en skål för våra nyblivna alumner på lilla torget. Här finns även möjlighet till fotografering.

Gäster
Du är välkommen att bjuda in två personer till examensceremonin. Tyvärr är antalet platser begränsade pga. antalet sittplatser. Anmäl dina ev. gäster i samband med att du anmäler ditt eget deltagande.