Examensceremonier på Arcada ordnas två gånger per år. 

Tid och plats
Examensceremonierna under läsåret 2021-2022 ordnas fredagen den 4 mars 2022 kl. 15.00 (för dig som gjort en betygsanhållan senast 31.12.2021) och fredagen den 7 oktober 2022 kl. 15.00 (för dig som gjort en betygsanhållan senast 31.7.2022). Som examinand behöver du vara på plats i Arcadahuset senast 30 minuter innan ceremonin börjar.

Anmälan och inbjudan
För att anmäla dig (och eventuella gäster, max 2 personer) till examensceremonin vänligen anmäl dig i god tid. Anmälningslänken skickas per e-post till de inbjudna examinanderna som gjort sin betygsanhållan enligt den ovannämnda tidtabellen. Inbjudan skickas ut ca 1 månad före ceremonin. E-posten som används är din privata som du anger vid utexaminering. Om du inte fått en inbjudan vänligen kontakta E-post: communications@arcada.fi.

Intåg under ceremonin
Examinanderna tågar in på stora torget under ledning av rektor och prefekter från respektive institution. Vi samlas kl. 14.30 för att ställa upp utbildningsvis under ledning av Arcadas amanuenser.

Klädkod
Kavaj

Program
Under examensceremonin delas inga betyg ut. Däremot kallas varje examinand fram för att motta gratulationer, rosor och ett gratulationsbrev av rektor samt prefekt för din institution. Examensceremonin tar ca. en timme. Efter utdelningen samlas samtliga examinander, gäster och personal till en skål för våra nyblivna alumner på lilla torget. Här finns även möjlighet till fotografering.

Gäster
Du är välkommen att bjuda in två personer till examensceremonin. Tyvärr är antalet platser begränsade pga. antalet sittplatser. Anmäl dina ev. gäster i samband med att du anmäler ditt eget deltagande.