Är studiegången oklar? Tveka inte att ta kontakt med amanuensen för din egen utbildning.

Varje utbildning har en egen amanuens som kan hjälpa dig med planeringen av studierna. Amanuensen känner utbildningen som helhet. Hen kan stöda dig med både kursval och andra frågor som kopplar direkt till utbildningen.