För att du ska kunna få examensbetyg ska:

  • du ha avlagt det minimiantal studiepoäng som har fastställts för din examen
  • ditt examensarbete/masterarbete vara godkänt
  • du ha avklarat den fastslagna mängden praktik
  • du besitta de språkkunskaper som krävs
  • du ha införskaffat alla övriga centrala kompetenser som slagits fast för din examen

Du måste anhålla om betyg så länge du ännu har studierätt. Helst ska du anhålla senast en vecka före studierätten tar slut ifall anhållan inte godkänns. Då har du ännu möjlighet att anhålla om fortsatt studierätt.

Detta innebär följande:

  • om din studierätt tar slut 31.12 måste du anhålla om betyg senast 31.12
  • om din studierätt tar slut 31.7 måste du anhålla om betyg senast 31.7

Om studierätten tar slut före du kan anhålla om betyg måste du ansöka om fortsatt studierätt. Om din ansökan godkänns kan du sen anhålla om betyg när alla prestationer är avklarade och registrerade i studentregistret.

När du anhåller om betyg godkänner du alla prestationer som finns på ditt studieutdrag (vitsord, prestationsdatum etc.). Efter att anhållan lämnats in kan inga ändringar längre begäras (t.ex. vitsordet för examensarbetet eller vitsordet för en kurs).