Språkenheten ordnar kurser i de obligatoriska språken svenska, finska och engelska. Genom att samarbeta med Hanken kan vi också erbjuda ett bredare utbud kurser i breddstudiespråk, se Start för mer information.

Språkenhetens lärare utvärderar dina kunskaper i de inhemska språken, så att du i ditt examensbetyg får den anteckning om språklig kompetens som enligt lagen (424/2003, 6 §) krävs av offentligt anställda Extern länk.

Läs mer om:

Chef för språkenheten

Ulrika Rancken
+358 40 512 72 80
E-post: ulrika.rancken@arcada.fi

Språklärarna

Engelska

Nigel Kimberley
Lektor i engelska och kommunikation
+358 40 511 61 40
E-post: nigel.kimberley@arcada.fi

Jan-Anders Ray
Lektor i engelska
+358 40 778 70 74
E-post: jan-anders.ray@arcada.fi

Finska

Marja Herva
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 511 19 06
E-post: marja.herva@arcada.fi

Minna Lehtola
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 511 76 51
E-post: minna.lehtola@arcada.fi

Ulrika Rancken
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 512 72 80
E-post: ulrika.rancken@arcada.fi

Finnish

Marja Herva
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 511 19 06
E-post: marja.herva@arcada.fi

Minna Lehtola
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 511 76 51
E-post: minna.lehtola@arcada.fi

Svenska

Kaj Eklund
Lektor i svenska och kommunikation
+358 40 510 51 49
E-post: kaj.eklund@arcada.fi

Magdalena Sandell
Lektor i svenska och kommunikation
+358 40 481 09 72
E-post: magdalena.sandell@arcada.fi

Barbara Huldén
Lektor i svenska och kommunikation
+358 40 774 74 66
E-post: barbara.hulden@arcada.fi

Swedish

Magdalena Sandell

Lektor i svenska och kommunikation
+358 40 481 09 72
E-post: magdalena.sandell@arcada.fi

Barbara Huldén
Lektor i svenska och kommunikation
+358 40 774 74 66
E-post: barbara.hulden@arcada.fi