Det finns tusentals Arcadaalumner runt om i världen, vilket ger dig som alumn ett värdefullt nätverk av kunniga proffs. Högskolans alumnverksamhet ger dig möjlighet att delta i alumnevenemang, hålla kontakten med gamla vänner, stifta nya bekantskaper och följa högskolans utveckling och de fortbildnings- och utvecklingsmöjligheter Arcada erbjuder.

Alumnnätverket är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat och utexaminerats från Yrkeshögskolan Arcada och Arcadas föregångare dvs. Svenska sjukvårdsinstitutet (Sjukis), Svenska Handelsläroverket (Lilla Hanken), Tekniska Läroverket (Verket) och Folkhälsans socialläroanstalt. Även utbytesstudenter vid Arcada är välkomna att ansluta sig till Arcadas alumnnätverk.

Läs mer om alumnverksamheten på arcada.fi Extern länk.