Studerar du på utbildningen i Företagsekonomi eller International Business och ska anhålla om betyg? Har du avlagt minst 60 studiepoäng vid Frankfurt UAS eller vid UCL University College (tidigare Lillebaelt Academy)? Valde du "double degree" i ansökan om utbytesstudier?

Om du svarade ja på alla frågor är du berättigad till en dubbelexamen (notera att UCL University College även kräver en praktik värd 30 sp). Studerande som utfört ett utbyte inom ramen för dubbelexamen får nämligen en examen från båda institutionerna. 

Vid anhållan om betyg 

  • Du meddelar studiekoordinatorerna vid Studieärenden att du har utfört ett utbyte som omfattar dubbelexamen i samband med att du anhåller om ditt vanliga betyg 
  • Studiekoordinatorerna skickar (per e-post) en kopia av Arcada betyget (inkluderat studieutdraget och Diploma Supplementet) till Internationella byrån/Studiebyrån vid mottagande högskola (antingen Frankfurt eller UCL University College)
  • Mottagande högskola skickar betyg och Diploma Supplement åt dig (inte till Arcada!)
  • På Arcadas betyg och Diploma Supplement framkommer det att du har avlagt en Double Degree

Mer information om denna internationella dubbelexamen hittar du här.