Vad är en internationell dubbelexamen?

En internationell dubbelexamen är en form av samarbete mellan två partnerhögskolor inom högre utbildning där bägge institutioner följer sin egen läroplan och där en del av studierna utförs utomlands vid partnerhögskolan. Studenter som utfört ett utbyte inom ramen för dubbel examen får en examen från båda institutionerna. Dubbelexamen utförs inom ramen för den utsatta studietiden.

Avtalen görs med partnerhögskolor som kan erbjuda en djupare förståelse av en del av de kompetenser som krävs för att bli färdig från Arcada. Innehållet på studierna är noggrant jämförda på förhand. Detta görs för att försäkra att studierna som utförs under utbytet skall ge kvalitativt mervärde för båda examina.

Var kan jag göra en dubbelexamen?

Arcada har tre dubbelexamen avtal inom ekonomi.

1. Frankfurt University of Applied Sciences i Tyskland, erbjuder en internationell modul i ekonomi på engelska.

2. UCL University College i Odense, Danmark, erbjuder studier i Financial Management främst på engelska men en del av undervisningen går även på danska.

3. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg i Tyskland, erbjuder studier i European Business på engelska. 

Vem kan ansöka?

Bachelor studenter inom företagsekonomi och International Business kan göra ett utbyte inom ramen för dubbelexamen under sitt andra studieår i Frankfurt och Regensburg och under sitt tredje studieår vid UCL University College.

Hur ansöker man?

Följ instruktionerna för ansökning för ‘normalt’ studentutbyte i start. Välj ’double degree’ i din ansökan till utbytesstudier.

Programmets omfattning

Minimitiden för ett utbyte inom ramen för en dubbelexamen är ett akademiskt år värt 60 ECTS.

I den dubbelexamen som utförs tillsammans med UCL University College, krävs även en praktik på 30 ECTS. Studiepoängen ingår i de 210 sp som ingår i examen på Arcada. Praktiken kan utföras i Danmark eller i Finland.

I den dubbelexamen som utförs med Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, krävs en extra 30sp praktik utöver de 210 sp som ingår i examen på Arcada. Praktiken kan utföras i Tyskland eller i Finland. 

Vänligen kontakta din amanuens för mera information gällande kurser och praktik.

Stipendier

Utbyten inom ramen för en dubbelexamen kommer att utföras inom ramen för Erasmus. Studenter som utför en dubbelexamen har samma rättigheter och skyldigheter som andra Erasmus utbytesstudenter vid Arcada och kan ansöka om Erasmusstipendium.

Efter utbytet

Studenten får ett studieutdrag från den mottagande högskolan efter genomfört utbyte. De utförda kurserna registreras på Arcada.

Vid anållan om betyg - Examensstuderande vid Arcada:

  • Studenten meddelar Studiekoordinatorerna vid Studieärenden att de har utfört ett utbyte inom ramen för dubbelexamen då de anhåller om betyg från Arcada
  • Studiekoordinatorerna skickar en kopia av betyget (inkluderat studieutdraget och Diploma Supplementet) till Internationella byrån/Studiebyrån vid mottagande högskola
  • Mottagande högskola skickar betyg och Diploma Supplement åt studenten (inte till Arcada!)
  • På Arcadas betyg och Diploma Supplement framkommer det att studenten har gjort en Double Degree

För mera information gällande kurser, vänligen kontakta utbildningen. För övriga frågor gällande studier utomlands, vänligen kontakta Internationella ärenden vid Studieservice via E-post: international@arcada.fi