Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?

Deadline hösten 2019

Om du önskar delta i examensceremonin den 24 januari 2020 bör du lämna in betygsanhållan senast 18.12.2019. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis tre veckor efter att du lämnat in en fullständig anhållan. 

Kring allmänna helgdagar och undervisningsfria perioder (speciellt över jul och nyår) blir behandlingstiden längre än tre veckor. Det här betyder att du som anhåller om betyg efter 27 november kommer att få ditt betyg i slutet av januari. Betyget dateras dock i december. Notera även att inga betyg delas ut under examensceremonin som äger rum 24.1.2020.

Deadline våren 2020

Om du önskar erhålla betyget inom läsåret 2019-2020 (slutet av juni 2020) eller delta i examensceremonin bör du lämna in din betygsanhållan senast 2.6.2020. Obs! Examensceremonin 12.6.2020 är, pga coronaviruset, framflyttad till 2.9.2020. Mer information hittar du här. Inga betyg delas ut under examensceremonin. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis tre veckor fr.o.m. att en fullständig anhållan har lämnats in tills betyget är klart. 

Under tiden 3.6-31.8.2020 behandlas inga betygsanhållningar, vilket betyder att inga betyg skrivs ut under denna period. Anhållan om betyg kan lämnas in under den här tiden, men du får betyget först i september 2020.