Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?

Deadline hösten 2021

Om du önskar delta i examensceremonin 4.3.2022 bör du lämna in betygsanhållan senast 31.12.2021. OBS! Vi rekommenderar dock att du anhåller senast 22.12.2021 eftersom inga betygsanhållningar behandlas 23.12.2021 - 31.12.2022. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis tre veckor efter att du lämnat in en fullständig anhållan.

Kring allmänna helgdagar och undervisningsfria perioder (speciellt över jul och nyår) blir behandlingstiden längre än tre veckor. Det här betyder att du som anhåller om betyg i december kommer att få ditt betyg i slutet av januari/i början av februari. Betyget dateras dock i december. Inga betyg delas ut under examensceremonin.

Deadline våren 2022

Om du önskar erhålla betyget inom läsåret 2021-2022 (slutet av juni 2022) bör du lämna in din betygsanhållan senast 2.6.2022. Om du önskar delta i examensceremonin 7.10.2022 bör du anhålla om betyg senast 31.7.2022. Inga betyg delas ut under examensceremonin. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis tre veckor fr.o.m. att en fullständig anhållan har lämnats in tills betyget är klart.

Betygsanhållningar som lämnas in 3.6-31.7.2022 behandlas inte under den här tiden. Anhållan om betyg kan lämnas in, men du får betyget i augusti eller september 2022.