Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?

Deadline våren 2022

Om du önskar erhålla betyget inom läsåret 2021-2022 (senast i juli 2022) bör du lämna in din betygsanhållan senast 2.6.2022. Om du önskar delta i examensceremonin 7.10.2022 bör du anhålla om betyg senast 31.7.2022. Inga betyg delas ut under examensceremonin. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis tre veckor fr.o.m. att en fullständig anhållan har lämnats in tills betyget är klart, förutom i maj-juni då behandlingstiden blir litet längre.

Betygsanhållningar som lämnas in 3.6-31.7.2022 behandlas inte under den här tiden. Anhållan om betyg kan lämnas in, men du får betyget i augusti eller september 2022 (utexaminationsdatumet blir dock det datum då din betygsanhållan är komplett).

Deadline hösten 2022

Om du önskar delta i examensceremonin i mars 2023 bör du lämna in betygsanhållan senast 31.12.2022. OBS! Vi rekommenderar dock att du anhåller senast 21.12.2022 eftersom inga betygsanhållningar behandlas 22.12.2022 - 2.1.2023. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis tre veckor efter att du lämnat in en fullständig anhållan, förutom i december-januari då behandlingstiden blir litet längre.

Kring allmänna helgdagar och undervisningsfria perioder (speciellt över jul och nyår) blir behandlingstiden längre än tre veckor. Det här betyder att du som anhåller om betyg i december kommer att få ditt betyg i slutet av januari/i början av februari. Betyget dateras dock i december. Inga betyg delas ut under examensceremonin.

Deadline våren 2023

Om du önskar erhålla betyget inom läsåret 2022-2023 (senast i juli 2023) bör du lämna in din betygsanhållan senast 1.6.2023. Om du önskar delta i examensceremonin i oktober 2023 bör du anhålla om betyg senast 31.7.2023. Inga betyg delas ut under examensceremonin. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis tre veckor fr.o.m. att en fullständig anhållan har lämnats in tills betyget är klart, förutom i maj-juni då behandlingstiden blir litet längre.

Betygsanhållningar som lämnas in 2.6-31.7.2023 behandlas inte under den här tiden. Anhållan om betyg kan lämnas in, men du får betyget i augusti eller september 2023 (utexaminationsdatumet blir dock det datum då din betygsanhållan är komplett).