Här finns all information du behöver för att få ditt betyg!

Har du frågor gällande hur du anhåller om betyg/utexaminering? Mejla E-post: studiearenden@arcada.fi.
Du anhåller om betyg på nätet. Du måste vara närvarande och ha studierätt för att kunna anhålla om betyg. Alla studieprestationer och kunskaper i det andra inhemska språket (muntligt och skriftligt) måste vara registrerade innan du kan anhålla om betyg. Om du erhåller studiestöd kan ditt utexaminationsdatum påverka det; vänligen bekanta dig med FPA:s regelverk. Extern länkOm du anhåller om betyg för tidigt under en studiestödsmånad (innan månadens 18:e), kommer du att behöva betala tillbaka ifrågavarande månads studiestöd efter att du utexaminerats.

Deadline

Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?