Här finns all information du behöver för att få ditt betyg!

Anvisningar för betygsanhållan

Du kan anhålla om examensbetyg efter att alla studier som ingår i din examen har avlagts och registrerats i Asta. Anhållan är kontinuerlig och du kan anhålla när som helst under läsåret efter att du har avlagt alla studier.

Deadline

Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?

Efter betygsanhållan skickats in

Här kan du läsa om behandlingstiden och vad som ingår i ditt betyg. Postning ingår inte i behandlingstiden.

Behandlingstid och -process