AVOP - Responsenkäten för yrkeshögskolestuderande i slutskedet av studierna är ett utvärderingssystem som undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna har byggt upp för att ge studenten möjlighet att utvärdera sina studier.

Med hjälp av AVOP samlas det in aktuell information om utexaminerade yrkeshögskolestuderande och deras åsikter om utbildningen och praktiken.

Undervisnings- och kulturministeriet använder studenternas svar för utvärdering och planering av utbildningen samt för jämförelse mellan yrkeshögskolorna och utbildningsområdena.

Arcada använder svaren för att utveckla utbildningen och praktiken inom de olika utbildningsområdena samt för jämförelser sinsemellan.

Instruktioner för AVOP

Du fyller i AVOP i samband med att du anhåller om betyg. Gå till avop.fi Extern länk och klicka på Haka Login. Välj Arcada som din organisation. Logga sedan in med ditt Arcada användarnamn och lösenord. Du får antagligen en fråga om du tillåter att dina uppgifter ges ut (consent about releasing personal information). Svara då ja. Sedan öppnas enkäten.

Om Arcada inte har din personbeteckning kan du inte fylla i enkäten på avop.fi. Då måste du kontakta studiearenden[a]arcada.fi för hjälp.