Du kan anhålla om examensbetyg efter att alla studier som ingår i din examen har avlagts och registrerats i Asta.

 

Du anhåller om betyg på nätet. Man kan inte längre anhålla om betyg med pappersblankett. Du måste vara närvarande och ha studierätt för att kunna anhålla om betyg. Behandlingstiden är tre veckor från att du lämnat in en fullständig anhållan. Under den undervisningsfria perioden är behandlingstiden längre. 

Deadline för hösten 2019 är 18.12.2019  (om du vill vara med på examensceremonin 24 januari 2020).

Deadline för våren 2020 är 2.6.2020  (om du vill vara med på examensceremonin 12 juni 2020. Obs! Pga coronaviruset är ceremonin framflyttad till 2.9.2020, läs mer här).

Anhållan om examensbetyg innehåller:
  • Anhållan om examensbetyg (nedan)
  • Uppladdning av examensarbetet till Theseus*
  • Skannat utlåtande

*om du inte laddar upp ditt arbete till Theseus ska du följa instruktionerna i blanketten eller på den här sidan.

Om du blir barnmorska, ergoterapeut, fysioterapeut, förstavårdare, hälsovårdare, sjukskötare eller socionom:

Fyll i ansökan om yrkesrättigheter inom hälsovården (inhemsk examen) efter att du fått ditt betyg. Valvira skickar hem beslutet och räkningen på behandlingsavgiften. 

Blir du barnmorska eller hälsovårdare? Kom ihåg att också anhålla om yrkesrättigheter för sjukskötare!

Alla förstavårdare ska ansöka om sjukskötarrättigheter, eftersom benämningen förstavårdare inte är en officiell yrkesrättighet i Finland.