Du kan anhålla om examensbetyg efter att alla studier som ingår i din examen har avlagts och registrerats i Asta.

 

Du anhåller om betyg på nätet. Du måste vara närvarande och ha studierätt för att kunna anhålla om betyg. Behandlingstiden är tre veckor från att du lämnat in en fullständig anhållan. Under den undervisningsfria perioden är behandlingstiden längre. 

Deadline 2019-2020
Hösten 2019 18.12.2019
Våren 2020 2.6.2020 (om du vill delta i examensceremonin. Obs! Pga coronaviruset är ceremonin framflyttad till 2.9.2020.
Deadline 2020-2021
Hösten 2020 18.12.2020 (om du vill vara med på examensceremonin 22.1.2021)
Våren 2020 2.6.2021 (om du vill vara med på examensceremonin 18.6.2021)

Läs mera om deadline och behandlingstider här.

Anhållan om examensbetyg innehåller:
  • Anhållan om examensbetyg (nedan)
  • Uppladdning av examensarbetet till Theseus*
  • Skannat utlåtande**

*om du inte laddar upp ditt arbete till Theseus ska du följa instruktionerna i blanketten eller på den här sidan.

**Om du inte redan har fått ditt underskrivna utlåtande av din handledare behöver du undantagsvis inte ladda upp det i ansökan (p.g.a corona).

Om du blir barnmorska, ergoterapeut, fysioterapeut, förstavårdare, hälsovårdare, sjukskötare eller socionom:

Fyll i ansökan om yrkesrättigheter inom hälsovården (inhemsk examen) efter att du fått ditt betyg. Valvira skickar hem beslutet och räkningen på behandlingsavgiften. Valviras behandlingstid är 30 vardagar.

Blir du barnmorska eller hälsovårdare? Kom ihåg att också anhålla om yrkesrättigheter för sjukskötare!

Alla förstavårdare ska ansöka om sjukskötarrättigheter, eftersom benämningen förstavårdare inte är en officiell yrkesrättighet i Finland.