Du kan anhålla om examensbetyg efter att alla studier som ingår i din examen har avlagts och registrerats i Asta. Anhållan är kontinuerlig och du kan anhålla när som helst under läsåret efter att du har avlagt alla studier.

Du anhåller om betyg på nätet. Du måste vara närvarande och ha studierätt för att kunna anhålla om betyg. Alla studieprestationer och kunskaper i det andra inhemska språket (muntligt och skriftligt) måste vara registrerade innan du kan anhålla om betyg.

Behandlingstiden är tre veckor från att du lämnat in en fullständig anhållan. Under den undervisningsfria perioden är behandlingstiden längre. Postning av betyget ingår inte i behandlingstiden.

Deadline 2021-2022
Hösten 2021 31.12.2021 (om du vill vara med på examensceremonin 4.3.2022)
Våren 2022 31.7.2022 (om du vill vara med på examensceremonin 7.10.2022)

Läs mera om deadline och behandlingstider här.

Anhållan om examensbetyg innefattar:

*om du inte laddar upp ditt arbete till Theseus ska du följa instruktionerna i blanketten eller på den här sidan.

Om du blir barnmorska, ergoterapeut, fysioterapeut, förstavårdare, hälsovårdare, sjukskötare eller socionom:

Fyll i ansökan om yrkesrättigheter inom hälsovården (inhemsk examen) efter att du fått ditt betyg. Extern länk Valvira skickar hem beslutet och räkningen på behandlingsavgiften. Valviras behandlingstid är 30 vardagar.

Blir du barnmorska eller hälsovårdare? Kom ihåg att också anhålla om yrkesrättigheter för sjukskötare!

Alla förstavårdare ska ansöka om sjukskötarrättigheter, eftersom benämningen förstavårdare inte är en officiell yrkesrättighet i Finland.