Vid utexaminering erhåller alla studenter vid yrkeshögskolan automatiskt en bilaga till examensbetyget särskilt avsedd för internationellt bruk som kallas Diploma Supplement. Bilagan är engelskspråkig och innehåller uppgifter om yrkeshögskolan, de studier och studieprestationer som avses i examensbetyget samt nivån på dem och deras ställning i utbildningssystemet. Bilagan utdelas avgiftsfritt till samtliga utexaminerade.

Bilagan är tänkt att underlätta den utexaminerades möjligheter att få jobb både i Finland och i Europa i enlighet med de meriter som examinanden har.

Examensbilagan är:

  • en bilaga till examensbeviset som kostnadsfritt utfärdas av högskolan
  • ett instrument för information om det finländska högskolesystemet som ska underlätta för högskoleutbildade att studera eller arbeta i Europa
  • ett dokument som alltid utfärdas på engelska

Bilagan är inte:

  • en ersättning för betyget
  • en meritförteckning (CV)
  • en garanti för att utbildningen erkänns automatiskt