Verksamheten på Arcada utgår från jämställdhet mellan könen och strävan efter etnisk och social mångfald. Här hittar du högskolans plan för jämställdhet och likabehandling.

Vi erkänner alla människors lika värde och vill verka för likabehandling, mot alla slag av diskriminering och främlingsfientlighet. Jämlikhet på Arcada innebär att skapa en god lärandemiljö och arbetsplats, där studenter och medarbetare känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet och vill utveckla verksamheten och sig själva.

En organisation av Arcadas storlek är enligt lag skyldig att ha en jämställdhetsplan och planen bygger på Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (1986/609) och Diskrimineringslagen (2014/1325). Planen omfattar både personal och studenter på Arcada.