Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Lösa praktiska och teoretiska problem kring
examensarbetet. Sätta igång examensarbetet och
stöda forsknings- och skrivprocessen. Fostra
till
vetenskapligt tänkande och förståelse för
forskningsmetodik.

Läranderesultat

1. Färdighet att skriva forskningsplan
2. Färdighet att skriva disposition
3. Färdighet att skriva vetenskaplig text
4. Färdighet att presentera egen text
5. Färdighet att opponera andras texter
6. Färdighet att söka, studera och bedöma
litteratur
7. Känna forskningsmetodikens centrala delar

Innehåll

Forskningsplan, disposition och bakgrund.
Skrivprocessen och materialbehandling.
Presentation och kritik.
Forskningsmetodik

Förkunskaper

Svenska

Litteratur

Martin Höst, Björn Regnell och Per Runeson: Att
genomföra ett examensarbete, Studentlitteratur,
2006, ISBN 987-91-44-00521-8.
Juha T. Hakala: Snart magister? Guide för
examensarbetet, Gaudeamus Kirja, 2001, ISBN 951-
662-832-X

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 113 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 113 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Westerlund Magnus
 • Åvall Ann-Kristin
 • Pusa Tatja
 • Sandell Magdalena

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-07 13:15 - 16:00 F367 Metodologi och examensseminarium: Extra presentationstillfälle Karlsson Jonny
2020-03-30 13:45 - 15:15 F367 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2020-04-07 14:30 - 16:00 F367 Metodologi och examensseminarium Pusa Tatja
Westerlund Magnus
2020-04-14 12:00 - 13:30 F367 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2020-04-21 11:45 - 14:00 F367 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2020-04-23 12:15 - 12:45 Thesis Forum IA https://arcada.zoom.us/j/68891184220 Meeting ID: 688 9118 4220 Karlsson Jonny
2020-05-08 10:00 - 12:30 F367 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2020-05-12 11:45 - 14:00 F367 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2020-05-20 09:00 - 14:00 Thesis Forum IA ZOOM ID: 642 1225 1835 ZOOM-LÖSEN: tf-ia, TIDTABELL: https://start.arcada.fi/sv/mina-studier/examensarbete/thesis-forum/thesis-presentationer-for-ekonomi-och-affarsanalys Karlsson Jonny
2020-06-01 10:00 - 13:45 Individuell examensarbetsdiskussion Anmäl dej på Doodle: https://doodle.com/poll/gkntv3eu95sqhv94 Tillfället hålls på Zoom (Zoom-ID meddelas strax innan) Karlsson Jonny
2020-06-08 09:15 - 13:45 Individuell examensarbetsdiskussion Anmäl dej på Doodle: https://doodle.com/poll/gkntv3eu95sqhv94 Tillfället hålls på Zoom (Zoom-ID meddelas strax innan) Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning