Studieplaner – nyckeln till studiernas struktur

Studieplanen är den röda tråden för din utbildning. Den berättar vilka helheter din examen består av och vad du behöver avlägga för att få din examen. Bekanta dig med studieplanen för att få en helhetsbild av den examen du kommer att avlägga!

Studieplan, modul, studieenhet?

Arcadas studieplaner består av moduler som definierar de kompetenser som du behöver erhålla för att kunna utexamineras. En modul kan i sin tur delas in i flera olika enskilda studieenheter. En studieenhet kan du genomföra genom att delta i en kurs, genomföra en tent eller t.ex. validera tidigare kunskap.

Vad krävs för att utexamineras?

En studieplan definierar det du behöver ha avlagt för att utexamineras, och därför kallas studieplaner även ofta för ”examensfordringar”. Förenklat betyder detta att du ska avlägga allt som definieras som obligatoriskt i en studieplan för att få en examen, samt se till att du uppnår det antal studiepoäng som krävs för examen genom att avlägga t.ex. valfria studier.

Du kan även tillgodoräkna eller validera hela moduler eller enskilda studieenheter om du kan uppvisa att du redan tidigare avklarat motsvarande prestationer eller på annat sätt uppnått de läranderesultat (kunskaper, färdigheter och förhållningssätt) som definierats för helheten.

Nya studieplaner 2021

Arcada har förnyat alla sina studieplaner inför studiestarten 2021. Det betyder att det nu finns flera studieplaner som är ikraft. Du ska studera enligt den studieplan som gällde då du inledde dina studier.

Du som inlett dina studier innan 1.8.2021

Välj i menyn det år då du inledde studierna. Om du har någon kurs som du inte slutfört under tidigare år och du inte hittar den i kursutbudet – kontakta din studieväglerare  för att diskutera hur du ersätter den.

Du som inleder dina studier fr.o.m. 1.8.2021

Du följer de nya studieplanerna från början. Du hittar studieenheterna för det första året genom att välja 2021 ‒ 2022 i menyn i studieplansökningen på den här sidan.

Kurs och studieplanssökning