Kom ihåg att uppdatera dina personuppifter!

Det är viktigt att dina uppgifter i ASTA hela tiden är uppdaterade. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter och uppgifter om närmaste anhörig här Extern länk. Du kan även själv välja vilket av dina förnamn som är ditt tilltalsnamn. Ifall du skall ändra för- eller efternamn eller personbeteckning kan du göra det via denna blankett Extern länk. Du bör bifoga ett dokument som styrker namnbytet eller personbeteckningen, t.ex. ett nytt körkort, pass eller utdrag ur befolkningsdatasystemet. Även du som flyttat från utlandet och fått finländsk personbeteckning efter studiestarten bör anmäla detta till Studieärenden via blanketten..

Kom också ihåg meddela dina ändringar till biblioteket.