Kom ihåg att uppdatera dina personuppifter!

Sisu

Det är viktigt att dina uppgifter i Sisu hela tiden är uppdaterade. Extern länkDu kan uppdatera dina kontaktuppgifter här i Sisu - klicka på Redigera knappen till höger. Extern länk Ifall du skall ändra för- eller efternamn eller personbeteckning kan du göra det via denna blankett Extern länk. Du bör bifoga ett dokument som styrker namnbytet eller personbeteckningen, t.ex. ett nytt körkort, pass eller utdrag ur befolkningsdatasystemet. Även du som flyttat från utlandet och fått finländsk personbeteckning efter studiestarten bör anmäla detta till Studieärenden via blanketten.

Kom också ihåg meddela dina ändringar till biblioteket.