Information om masterutbildningen Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle

Examensbenämning: Höge yrkeshögskoleexamen

Omfattning: 90 sp, 1,5 år heltidsstudier eller 2-3 år deltidsstudier

Utbildningsansvarig lektor: Åsa Rosengren