Nya innovativa och digitala tjänster, nya arbetssätt och ny ledarskapsfilosofi behövs för att skapa hållbara arbetsmiljöer. Genom denna masterutbildning får du aktuella och eftertraktade perspektiv på tjänsteutveckling inom din bransch vilket förbereder dig för att ta nästa steg i din karriär.

Examensbenämning: Höge yrkeshögskoleexamen

Omfattning: 90 sp, 1,5 år heltidsstudier eller 2–3 år deltidsstudier

Utbildningsansvarig lektor: Åsa Rosengren

Preliminär tidtabell för kurser under läsåret 2023–2024

Studier på heltid

Kurser Studiepoäng Tidtabell
Evidens och kunskap inom social- och hälsovård 10 30.8-27.11.2023
Interprofessionell samverkan i komplexa arbetsorganisationer 5 5.9-23.10.2023
Välfärdsteknologi för främjande av hälsa och delaktighet 5 24.10-19.12.2023
Person- och familjecentrering inom social- och hälsovård 10 15.1-31.5.2024
Servicedesign 10 30.1-10.4.2024
Forskningsdesign, metoder och etik 15 27.11.2023- 6.5.2024

Studier på deltid

Kurser Studiepoäng Tidtabell
Evidens och kunskap inom social- och hälsovård 10 30.8-27.11.2023
Person- och familjecentrering inom social- och hälsovård 10 15.1-31.5.2024
Forskningsdesign, metoder och etik 15 28.11.2023-6.5.2024

Övrig information

Om du redan har ett utvecklingsuppdrag från arbetslivet och önskar skriva ditt masterarbete inom ramen för uppdraget får du gärna ytterligare utveckla idén i samverkan med uppdragsgivaren, så att den blir tydlig och genomförbar.