Kursanmälningen för varje period öppnas i regel två veckor före periodstart och stänger två veckor efter periodstart (med undantag för Företagsekonomi och International Business). Kursanmälningen börjar kl. 9 på morgonen och upphör vid midnatt. Kurser kan också avvika från den normala anmälningstiden.

Anmäl dig till kurser via Sisu

Den nya kursanmälan sedan period 3 våren 2024 görs via sisu.arcada.fi: se instruktionerna för kursanmälan här.

Nedan föråldrad information, inte aktuellt sedan 2024:

Studenter kan kontrollera kursers anmälningsperioder med funktionen "Anmälningar > För studenter > Visa anmälningsperioder" i ASTA. Det finns även en rad i varje kursbeskrivning där anmälningsperioden tydligt framgår. Studerande på Företagsekonomi och International Business hittar information om utbildningarnas anmälningstider under principer och riktlinjer.

Anmäl dig till en kurs via Asta

Du har själv ansvaret för att anmäla dig till de kurser du tänkt delta i. Endast om du anmält dig till en kurs har du rätt att delta i kursens slutförhör eller annan examination, och din anmälan krävs också för att prestationen ska kunna antecknas i ditt prestationsregister. Anmälan görs elektroniskt i ASTA Extern länk.

Du anmäler dig till en kurs direkt via din läroplan. Om anmälningstiden till kursen är öppen finns det en knapp med texten "anmäl mig" bredvid kursen. Om anmälningsperioden inte ännu är inledd finns startdatumet utskrivet knappen. Ifall anmälningsperioden redan är avslutad står det stängt på knappen.

Om du inte har anmält dig till kursen under anmälningstiden bör du kontakta kursens examinator. Vem som är examinator anges i kursbeskrivningen.

Remote video URL