Kursanmälningen för varje period öppnas två veckor före periodstart och stänger två veckor efter periodstart. Kursanmälningen börjar kl. 9 på morgonen och upphör vid midnatt. Kurser också avvika från den normala anmälningstiden.

Studenter kan kontrollera kursers anmälningsperioder med funktionen "Kursanmälan > För studenter > Visa anmälningsperioder" i ASTA. Det finns även en rad i varje kursbeskrivning där anmälningsperioden tydligt framgår.

Anmäl dig till en kurs

Du har själv ansvaret för att anmäla dig till de kurser du tänkt delta i. Endast om du anmält dig till en kurs har du rätt att delta i kursens slutförhör eller annan examination, och din anmälan krävs också för att prestationen ska kunna antecknas i ditt prestationsregister. Anmälan görs elektroniskt i ASTA.

Du anmäler dig till en kurs direkt via din läroplan. Om anmälningstiden till kursen är öppen finns det en knapp med texten "anmäl mig" bredvid kursen. Om anmälningsperioden inte ännu är inledd finns startdatumet utskrivet knappen. Ifall anmälningsperioden redan är avslutad står det stängt på knappen.

Om du inte har anmält dig till kursen under anmälningstiden bör du kontakta kursens examinator. Vem som är examinator anges i kursbeskrivningen.