Här hittar du central information principer för kurser och tenter.

Kursanmälan på ASTA

Kursanmälningarna öppnas på ASTA två veckor innan perioden inleds. Anmälan till kurserna stängs fredag kl. 00:00 (am) i veckan före perioden inleds. Efter det här kan studenter anmälas endast med lärarens samtycke.

Vem har rätt att gå kursen?

Kontrollera att du uppfyller förhandskraven innan du anmäler dig. Kraven hittas i kursbeskrivningen. Läraren kontrollerar att förhandskraven uppfylls efter att kursanmälan stängts.

Första föreläsningen är obligatorisk. Du bör meddela läraren om du inte har möjlighet att närvara (endast giltig orsak gångbar). Frånvaron kan ersättas med t.ex. en obligatorisk förhandsuppgift. Om du varken deltar på den andra föreläsningen eller lämnat in eventuell förhandsuppgift (eller på annat sätt hört av dig) har läraren rätt att annullera din kursanmälan.

Efter avslutad kurs

De studenter som inte dyker upp avlägsnas i början av kursen eller under kursens gång. De studenter som inte slutfört kursen (t.ex. oinlämnade uppgifter eller underkända prestationer) erhåller vitsordet 0.

Föreläsningar

Obligatorisk närvaro på föreläsningar? Läraren meddelar i början av kursen vilka föreläsningar som är obligatoriska.

Försenad ankomst till föreläsning

Du nekas tillträde till klassrummet om du är försenad. Du måste vänta tills nästa paus för att bli beviljad inträde.

Tentamen

Samtliga som skriver tentamen bör sitta 60 min innan man får tillåtelse att avlägsna sig. Gällande online tentamen följs den enskilda lärarens instruktoner.

Plagiat

Plagierade inlämningsuppgifter underkänns alltid. Läraren använder automatisk plagiatkontroll alltid då det är relevant.

Obligatoriska inlämningsuppgifter

Vad händer om man lämnar in uppgifterna för sent?

Försenade uppgifter godkänns inte.

Kan man höja vitsordet för inlämningsuppgifter?

I regel nej – om inte läraren meddelar annorlunda.

Kan man göra om en underkänd inlämningsuppgift?

I regel nej.