Före studiehelheten/kursen

 1. Kom ihåg att anmäla dig till de kurser som du vill delta i (och återta din anmälan om du inte tänker delta!). För att få en studieprestation registrerad måste du vara anmäld till kursen!
 2. Kolla kursbeskrivningen i ASTA
 3. Överväg dina egna läranderesultat och kompetensmål för kursen, fundera över vad du redan kan och vad du måste fokusera på. Gör en handlingsplan för hur du kan uppnå dina mål.
 4. Fundera över hur du behöver förbereda dig och planera ditt deltagande med tanke på undervisnings- och examinationsform, studieaktiviteter, förkunskaper osv.
 5. Kolla litteraturlistan, ibland kan det löna sig att reservera böckerna i tid. Kolla även annan litteratur som kan vara användbar inom ramen för kursen.

Under studiehelheten/kursen

 1. Kolla itslearning, din Arcada e-post och ARBS regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som pågår i kursen och om eventuella ändringar i kursinnehåll eller tidtabeller.
 2. Du är själv ansvarig för dina studier. Genom att du studerar tillsammans med andra i t.ex. studiecirklar blir dina studier både roligare och mer effektiva.
 3. Ge konstruktiv feedback redan under kurserna, detta ger dig en äkta möjlighet att påverka kursen.

Efter studiehelheten/kursen

 1. Fundera på vad du har lärt dig under kursen, hur du kan använda det i praktiken och hur du kan koppla det till sådant du lärt dig tidigare i dina studier.
 2. Fundera på vad du har lärt dig om ditt sätt att lära dig och på hur du kan utveckla det.
 3. Fundera på din handlingsplan; var den tillräckligt tydlig, uppdelad i klara delmål och realistisk? Vad behöver du tänka på inför nästa kurs/studiehelhet?
 4. Dina vitsord skall dyka upp i din ASTA inom tre veckor efter examinationen. Om studieprestationer saknas kan du i första hand kontakta kursläraren, i annat fall din programledare eller ASK.
 5. Missa inte chansen att ge feedback på kursen.