Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-001 (0) Arcada 360 5 1
AB-1-002 (2) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-159 (0) Speaking and writing in English 5 1
SP-1-131 (0) Finska 5 1
IA-2-006 (0) Datorarkitektur och operativsystem 5 1
IA-2-026 (0) Akademiskt skrivande 5 3
Grundstudier 30 ECTS
Webb och visualisering (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-001 (0) Webbutveckling 5 1
IA-2-003 (0) Front-end programmering 5 1
IA-2-004 (0) Back-end programmering 5 1
IA-2-005 (0) Webbkommunikation, databaser och CMS 5 1
IA-2-012 (0) Ramverk och webbapplikationer 5 2
IA-2-008 (0) Visualisering av information 5 2
Ämnesstudier 90 ECTS
Databearbetning samt tillämpad matematik och fysik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-002 (0) Matematisk programmering 5 1
IA-1-002 (0) Vektorer och krafter 5 1
IA-1-001 (0) Statistik och sannolikhet 5 1
IA-2-007 (0) Oscillation och partikelsystem 5 2
IA-2-009 (0) Datastrukturer och algoritmer 5 2
IA-2-015 (0) Databearbetning 5 3
Tjänsteorienterade arkitekturer och analytiska metoder (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-010 (0) Nätverksprotokoll och datasäkerhet 5 2
IA-2-017 (0) Webbtjänster och molnteknologi 5 3
IA-2-018 (0) Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps 5 3
IA-2-014 (0) Autonoma agenter 5 3
IA-2-021 (0) Design av analytiska system 5 3
IA-2-016 (0) Cloud Native Apps 5 3
Maskininlärning och beslutstödssystemutveckling (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-022 (0) Datorseende 5 3
IA-2-013 (0) Deskriptiv analytik - Data/Text mining 5 3
IA-2-020 (0) Prediktiv analytik 5 3
IA-2-023 (0) Beslutsstödsystem och verifikation 5 4
IA-2-019 (0) Preskriptiv analytik 5 4
IA-2-024 (0) Maskininlärning och optimering 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Företagets verksamhet (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 2
AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 2
AB-1-010 (3) Introduktion till turismindustrin 5 2
AB-1-008 (1) Affärslogistikens grunder 5 2
AB-1-009 (0) Intercultural Business 5 2
AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 2
Online Media (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-135 (0) UX & UI 5 2
MK-2-122 (0) CMS 10 2
MK-2-149 (0) Games Theory & Design 10 2
MK-2-150 (0) Mobile Design 5 2
Språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk 10 2
Entrepreneurship (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-006 (0) Entrepreneurship 15 2
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-011 (0) IT-juridik och etik 5 2
IA-2-025 (0) Projektledning 5 3
IA-2-027 (0) Metodologi och examensseminarium 5 3
IA-2-028 (1) Examensarbete 5 4
IA-2-028 (2) Examensarbete 10 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning