Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Med explosionen av "big data" problem, så har analytik blivit särskilt intressant inom många vetenskapliga områden, t.ex: marknadsföring och finans. Vilket innebär att personer med analytiska färdigheter har en hög efterfrågan. Man kunde till och med hävda att alla som jobbar i moderna arbetsmiljöer idag, måste förstå vad data (och analytik) innebär. I den här kursen kommer vi att introducera eleverna till analytiken och business intelligence. Med koncentration på tillämpningen av analytik och beslutsfattande i praktiken. Projektuppgiften kommer att handla om skapandet av ett eget business intelligence system (i teorin).

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall eleven kunna - förstå analytikens roll inom beslutstödssystem samt generellt vid beslutsfattande. - förstå hur dagens företag och organisationer uttnytjar analytik. - förstå begränsningarna samt fördelarna med analytik och business intelligence - ha en grundläggande förståelse om tillgängliga verktygen som finns satt tillgå idag Dvs. vad är verklighet och vad är bara fantasier.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar som cirkulerar kring ämnen såsom "analytik och business intelligence i dagens organisationer" och "hur analytik kan stödja beslutsfattande" Under kursen uppmanas eleverna att utföra flera självstudieuppgifter. I grund och botten genom att läsa och titta på material och självständigt reflektera över dem. Som huvuduppgift kommer eleverna att designa sitt egna business intelligence system. Naturligvis endast I teorin och med obegränsade resurser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För att klara kursen så skall studenten under projektarbetet visa att studenten förstår varför och hur analytik och business intelligence används och fungerar i dagens organisationer. For higher grades, there is an need to show increased awareness about how these systems are technically and theoretically designed and implemented.

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Wikström Robin

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-23 15:00 - 18:00 F367 Design av analytiska system
2019-10-29 09:00 - 12:00 F367 Design av analytiska system
2019-11-11 09:00 - 12:00 F367 Design av analytiska system
2019-11-26 15:00 - 18:00 E387 Design av analytiska system Deltagare: Robin Wikström Karlsson Jonny
Wikström Robin
2019-12-12 14:00 - 17:00 E384 Design av analytiska system Förelsäningen hålls i F-Secures utrymmen. Karlsson Jonny

Kurs- och studieplansökning