Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Med explosionen av "big data" problem, så har
analytik blivit särskilt intressant
inom många vetenskapliga områden, t.ex:
marknadsföring och finans.
Vilket innebär att personer med analytiska
färdigheter har en hög efterfrågan. Man kunde
till och med hävda att alla som jobbar i moderna
arbetsmiljöer idag, måste förstå vad data (och
analytik) innebär.

I den här kursen kommer vi att introducera
eleverna till analytiken och business
intelligence. Med koncentration på tillämpningen
av analytik och beslutsfattande i praktiken.

Projektuppgiften kommer att handla om skapandet
av ett eget business intelligence system (i
teorin).

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall eleven kunna

- förstå analytikens roll inom beslutstödssystem
samt generellt vid beslutsfattande.

- förstå hur dagens företag och organisationer
uttnytjar analytik.

- förstå begränsningarna samt fördelarna med
analytik och business intelligence

- ha en grundläggande förståelse om tillgängliga
verktygen som finns satt tillgå idag Dvs. vad är
verklighet och vad är bara fantasier.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar som cirkulerar
kring ämnen såsom "analytik och business
intelligence i dagens organisationer" och "hur
analytik kan stödja beslutsfattande"

Under kursen uppmanas eleverna att utföra flera
självstudieuppgifter. I grund och botten genom
att läsa och titta på material och självständigt
reflektera över dem.

Som huvuduppgift kommer eleverna att designa sitt
egna business intelligence system. Naturligvis
endast I teorin och med obegränsade resurser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För att klara kursen så skall studenten under
projektarbetet visa att studenten förstår varför
och hur analytik och business intelligence
används och fungerar i dagens organisationer.

For higher grades, there is an need to show
increased awareness about how these systems are
technically and theoretically designed and
implemented.

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Wikström Robin

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-23 15:00 - 18:00 F367 Design av analytiska system
2019-10-29 09:00 - 12:00 F367 Design av analytiska system
2019-11-11 09:00 - 12:00 F367 Design av analytiska system
2019-11-26 15:00 - 18:00 E387 Design av analytiska system Deltagare: Robin Wikström Karlsson Jonny
Wikström Robin
2019-12-12 14:00 - 17:00 E384 Design av analytiska system Förelsäningen hålls i F-Secures utrymmen. Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning