Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studieperioden är avsedd att presentera de centrala syftena och funktionerna med regleringen inom privaträttens område. Kursen ger en översikt över ett flertal rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ. Ett flertal av de immaterialrättsliga regleringarna kommer att genomgås på en förhållandevis djup nivå. Syftet är bland annat att ge en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande samt hur etiken kan/bör påverka beslutsfattande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - Redogöra för handelsrättsliga/immaterialrättsliga grundbegrepp - Redogöra för hur juridik och etik samverkar - Identifiera, strukturera och analysera komplexa problem inom de rättsområden kursen behandlar - Föreslå lösningar på juridiska problem inom de rättsområden kursen behandlar - Självständigt söka och tillämpa juridiska källor.

Mer information

Omtentamen 1/ 11.11.2019 Omtentamen 2/ 12.12.2019

Litteratur

Föreläsningsmaterial utdelat under lektionerna

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Enkvist Joachim

Examinator

Westerlund Magnus

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (86 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-04

Examinationsformer

  • 2019-10-23 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-06 12:30 - 16:00 F143 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-09-23 08:30 - 12:00 F143 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-10-02 12:30 - 16:00 F143 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-10-09 12:30 - 16:00 D4107-08 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-10-16 12:30 - 16:00 D4107-08 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-10-23 12:30 - 16:00 D4107-08 IT-juridik och etik Tentamen Enkvist Joachim
2019-11-11 14:30 - 17:30 D4106 IT-juridik och etik Omtentamen 1 Enkvist Joachim
2019-12-12 15:00 - 18:00 B518 IT-juridik och etik Omtentamen 2 Enkvist Joachim

Kurs- och studieplansökning