Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

0 sp

Innehåll

Ett mognadsprov är skriftligt och ska visa att du behärskar ämnesområdet för ditt examensarbete. Om du har gått din skola i Finland ska provet också visa att du har utmärkta kunskaper i svenska eller finska (= skolspråket du hade innan du kom till Arcada). I mognadsprovet visar du din förmåga att utan hjälpmedel skriva en utredande essä om ett ämne som anknyter till ditt examens- eller masterarbete. Du skriver mognadsprovet när ditt examensarbete är godkänt och presenterat. Din handledare kommer överens med dig om tidpunkten för mognadsprovet.

Förkunskaper

Ett godkänt examensarbete

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Mognadsprovet är en essä, som omfattar cirka 400 ord. Du skriver provet på dator vid ett övervakat tentamenstillfälle.

Lärare

 • Biström Dennis
 • Björk Kaj-Mikael
 • Eklund Kaj
 • Eriksson Niklas
 • Fabricius Susanna
 • Forsström Mikael
 • Halmén Mia
 • Henriksson Robert
 • Herva Marja
 • Hongell Linn
 • Huldén Barbara
 • Karlsson Jonny
 • Kietz Tove
 • Pehrsson Patrik
 • Rancken Ulrika
 • Stenius Andreas
 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa
 • Westerlund Magnus
 • Sandell Magdalena
 • Lehtola Minna

Examinator

Tigerstedt Christa

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (68 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-12

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs- och studieplansökning