Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

0 sp

Innehåll

Ett mognadsprov är skriftligt och ska visa att
du behärskar ämnesområdet för ditt
examensarbete.
Om du har gått din skola i Finland ska provet
också visa att du har utmärkta kunskaper i
svenska eller finska (= skolspråket du hade
innan du kom till Arcada). I mognadsprovet
visar du din förmåga att utan hjälpmedel skriva
en utredande essä om ett ämne som anknyter till
ditt examens- eller masterarbete. Du skriver
mognadsprovet när ditt examensarbete är godkänt
och presenterat.
Din handledare kommer överens med dig om
tidpunkten för mognadsprovet.

Förkunskaper

Ett godkänt examensarbete

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Mognadsprovet är en essä, som omfattar cirka 400
ord. Du skriver provet på dator vid ett övervakat
tentamenstillfälle.

Lärare

 • Biström Dennis
 • Björk Kaj-Mikael
 • Eklund Kaj
 • Eriksson Niklas
 • Fabricius Susanna
 • Forsström Mikael
 • Halmén Mia
 • Henriksson Robert
 • Herva Marja
 • Hongell Linn
 • Huldén Barbara
 • Karlsson Jonny
 • Kietz Tove
 • Pehrsson Patrik
 • Rancken Ulrika
 • Stenius Andreas
 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa
 • Westerlund Magnus
 • Sandell Magdalena
 • Lehtola Minna

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (68 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-12

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning