Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

Efter avslutad kurs förväntas studenten: - ha mod till att hitta och kritiskt bedöma lösningar - kunna förstå och använda matematikens språk, läsa matematisk notation, samt sätta värde på en exakt framställning och på klara motiveringar - ha förmåga att bearbeta uttryck, dra slutsatser och lösa problem - vara van att behandla information på ett sätt som är karakteristiskt för matematiken, kan göra antaganden, undersöka deras riktighet och motivera dem samt bedöma motiveringarnas giltighet - vara van att ställa upp matematiska modeller för problemsituationer och att utnyttja olika strategier för att lösa dem

Läranderesultat

Studenten blir förberedd på att använda matematik på högskolenivå inom sin branch. Studenten få positiva inlärningserfarenheter och vänjer sig vid långsiktigt arbete med lösning av matematiska problem, lär sig att lita på sina matematiska färdigheter och sin förmåga att tänka matematiskt.

Innehåll

Algebra Geometri Trigonometri Pre-calculus

Förkunskaper

Matematik på högstadie nivå

Litteratur

Ellips : lång matematik för gymnasiet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Självstudier - 120 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 160 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 160 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Examinationskrav

Godkända modultester som utförs på Itslearning.

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

29.8 presentation, inledande grupparbete och nivåtest 30.8 analys av nivåtestet, genomgång av utvalda modellösningar, överenskommelse om kursens innehåll och inlärningsverktyg 3.9 handledda självstudier 4.9 föreläsning 5.9 föreläsning 6.9 föreläsning Fredag den 13 december ? kursens grandfinale

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-12-15 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 09:15 - 12:15 A311 Pre-Calculus Karlsson Jonny
Scherbakov-Parland Andrej
2019-08-30 09:15 - 12:00 F365 Pre-Calculus Scherbakov-Parland Andrej
2019-09-04 09:15 - 12:15 A311 Pre-Calculus Scherbakov-Parland Andrej
2019-09-05 09:15 - 12:15 A311 Pre-Calculus Scherbakov-Parland Andrej
2019-09-06 09:15 - 12:15 A311 Pre-Calculus Scherbakov-Parland Andrej

Kurs- och studieplansökning