Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska lära sej designa och realisera trovärdigt beteende och intelligens hos autonoma (datorstyrda) karaktärer i 3D-omgivningar. Studenten blir införstådd i olika teknikerna för artificiell intelligens som är populära i spel. Kursen innehåller även en teoretisk del om bildhantering vars syfte är dels att studenten ska lära sej mera ingående om hantering av texturer i spel men också att ge en intro till kursen datorseende som går i period 3.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till och kunna tillämpa populära tekniker för artificiell intelligens vid realisering av trovärdigt beteende hos datorstyrda karaktärer i 3D-omgivningar. Studenten förväntas även ha grundläggande kunskaper i bildhantering.

Innehåll

Utveckling av AI i Unity och C# ---------------------------------------- - Simpla rörelser, bl.a. att förflytta en autonom karaktär mot ett mål - "NavMeshes" för navigering - Ändliga automater/finita automater ("Finite State Machines") - Beteende träd ("Behavior trees") - Goal Oriented Action Planning (GOAP) Grundläggande bildhantering --------------------------- - 2-dimensional sampling and quantising - - Image and Planer spectrum - - Sampling and Quantising - Image manipulation - - Brightness, Contrast and Gradation - - Colour Hue and Saturation - Image procesing with linear filters - - Basics of FIR-filters - - Effects of filters in Images - Image processing with nonlinear filters - - Adaptive filters (Sharpness enhancement, noise reduction) - - Medianfilter

Förkunskaper

Tidigare Unity-kurser: - vektorer och krafter - oscillation och partikelsystem

Litteratur

Tutorials och videor på webben publiceras efterhand på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Aktivt deltagande i gästföreläsningar om bildhantering.

Examinationskrav

- 4 projektarbeten om AI i Unity (totalt 100p) - Gästföreläsningar om bildhantering (aktivt deltagande ger 15 bonuspoäng!). Projektarbetena bör lämnas in inom på Itslearning utsatt tid och presenteras på 1 av 3 alternativa projektfeedback-tillfällen (anmäl dej på Itslearning). Minimipoängen för godkänd kurs är 50.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-21 13:15 - 16:00 A503 Autonoma Agenter Buchwald Peter
2019-10-22 10:15 - 13:00 D4109 Autonoma Agenter Buchwald Peter
2019-10-24 13:15 - 16:00 A503 Autonoma Agenter Buchwald Peter
2019-10-29 12:15 - 16:00 E385 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-04 12:00 - 16:00 E385 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-12 09:00 - 11:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-14 09:00 - 11:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-21 09:15 - 12:00 E387 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-26 09:15 - 13:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-12-05 09:15 - 13:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-12-09 12:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-12-16 12:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-12-19 09:00 - 16:00 F365 Autonoma Agenter: Projektpresentation/-feedbacktillfälle 1 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-01-29 09:00 - 13:00 D4103 Autonoma Agenter: Projektpresentation/-feedbacktillfälle 2 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny

Kurs- och studieplansökning