Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att bekanta studenterna med centrala begrepp inom datavetenskap och lära sig behandla olika typer av data på praktisk nivå.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - Hämta, formatera, och visualisera data med hjälp av Python och Pandas - Behandla olika sorters data - Göra web scraping och använda data APIs - Känna till signalbehandling och tidsserieanalys - Analysera bilddata och grafer (t.ex. sociala nätverk)

Innehåll

- Python och Pandas - Visualisering - Tidsserier - Bilder som data - Grafer

Förkunskaper

Goda programmeringskunskaper

Litteratur

Rekommenderad: - "Python for Data Analysis", Wes McKinney (O?Reilly Media) - Pandas dokumentation http://pandas.pydata.org/

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 37 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 103 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 103 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Inlämningsuppgifter

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Uppgifter varje vecka (försenad inlämning minskar på vitsordet)

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-02 12:30 - 16:30 F365 Databearbetning Biström Dennis
2019-10-04 09:00 - 13:00 F365 Databearbetning Biström Dennis
2019-10-07 12:30 - 16:30 F365 Databearbetning Biström Dennis
2019-10-08 12:30 - 16:30 F365 Databearbetning Biström Dennis
2019-10-14 12:30 - 16:30 F365 Databearbetning Biström Dennis
2019-10-15 12:30 - 16:30 F365 Databearbetning Biström Dennis
2019-10-23 09:00 - 13:00 F365 Databearbetning Biström Dennis
2019-10-24 09:00 - 13:00 F365 Databearbetning Biström Dennis

Kurs- och studieplansökning