Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att den studerande ska få förståelse för OSI-modellens roll vid datakommunikation, känna till de vanligaste protokollen på TCP/IP-stacken, samt kunna planera och konfigurera simpla lokalnät och nätverkstjänster i en molnmiljö. Studenten får även grundkunskap och grundfärdigheter i datasäkerhet från ett tekniskt perspektiv.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till de vanligaste nätverksprotokollen på TCP/IP-stacken, kunna installera och konfigurera simpla lokalnät och nätverkstjänster i en molnmiljö samt ha basförståelse för de vanligaste säkerhetshoten mot datanät samt hur man kan skydda sej mot dem.

Förkunskaper

-

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 99 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsordet bedöms på basen av laborationer som utförs i grupper om max 3 personer. Till laborationerna hör en skriftlig slutdokumentation som är obligatorisk.

Lärare

  • Granqvist Dan
  • Biström Dennis

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-20 09:15 - 13:00 F365 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Granqvist Dan
2020-03-02 09:15 - 13:00 F365 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Granqvist Dan
2020-03-13 13:00 - 16:00 F365 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Granqvist Dan
2020-03-16 09:15 - 13:00 F365 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Granqvist Dan
2020-03-26 09:15 - 12:00 F365 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Granqvist Dan
2020-03-31 12:45 - 16:30 E383 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Granqvist Dan
2020-04-09 09:15 - 13:00 F365 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Granqvist Dan
2020-04-15 09:15 - 13:00 E385 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Granqvist Dan
2020-04-23 09:15 - 12:45 F365 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Granqvist Dan

Kurs- och studieplansökning