Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall lära sej bildprocessering på en grundläggande nivå samt att utveckla datorseendetillämpningar med Python och OpenCV.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten känna till de mest simpla bildprocesseringsalgoritmerna samt klarar av att utveckla datorseendetillämpningar med Python och OpenCV.

Innehåll

- bildprecessering - OpenCV biblioteket - Edge detection - Object detection and recognition

Förkunskaper

Databearbetning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Övningar + programmeringsprojekt

Examinationskrav

Kursen bedöms på basen av 8 stycken inlämningsuppgifter. Minst 50% av totalpoängen krävs för godkänt.

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Shamsuzzaman Md
  • Westerlund Magnus

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 12:15 - 16:00 F365 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-17 10:15 - 11:00 B327 Datorseende Dooley Laurence
Karlsson Jonny
2020-01-17 11:15 - 13:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-20 11:30 - 15:15 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-21 10:15 - 14:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-27 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-28 12:15 - 16:00 F365 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-30 10:00 - 12:00 Företagsbesök, Innofactor Kägelstranden 9, Esbo. För anmälning och mera info, kolla mejl. Karlsson Jonny
2020-02-03 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-04 12:15 - 16:00 F365 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-10 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-11 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-17 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-18 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny

Kurs- och studieplansökning