Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden bör lära sig förstå vad objektorienterad programmering är och hur man utnyttjar JavaScript som programmeringsverktyg för att kunna producera mångsidiga dynamiska tillämpningar som fungerar i Internet. Vid slutförd kurs bör man veta vad man kan göra med JavaScript och hur man skall förverkliga avancerad funktionalitet på en webbplats.

Läranderesultat

1. Kan JavaScripts syntax, datatyper, uttryck, operatorer och satser utan stöd av manual. 2. Förstår och kan använda den objektorienterade programmeringens terminologi och funktionalitet på ett rätt och effektivt sätt. 3. Kan programmera omfattande och komplicerade JavaScript applikationen smidigt i klientmiljö. 4. Känner HTML dokumentets DOM (Document Object Model) väl och kan utnyttja den till fullo. 5. Kan bygga elegantare, mera funktionella och effektivare användargränssnitt till webbapplikationer än vad HTML erbjuder. 6. Kan utnyttja Cookies och andra metoder för att lagra data på användarens dator. 7. Kan utnyttja AJAX för att hämta data från servrar och bearbeta det samt placera det på webbsidor.

Innehåll

Programmeringens grunder Hjälpmedel för planerande av programvara JavaScript grunder Objekt och metoder Dokumentets objektmodell Händelsehantering Tidsfuntioner Avancerade funktioner i JavaScript Avancerade användargränssnitt Cookies och filhantering AJAX

Förkunskaper

Webbutveckling

Kursen ersätter följande kurser

Klientprogrammering med JavaScript

Litteratur

Kurskompendium samt kurser på Internet Kihlman, Dag: Programmering för Internet, Studentlitteratur, 2001, ISBN 91-44-01922-X Flanagan, David: JavaScript - The Definitive Guide, Fourth Edition, O'Reilly, 2002, ISBN 0-596-00048-0 Goodman, Danny and Morrison, Michael: The JavaScript Bible, Fifth Edition, Wiley Publishing, 2004, ISBN 0-7645-5743-2

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 37 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Projekten utförda, inlämnade och godkända. Förhören utförda, inlämnade och godkända

Lärare

 • Biström Dennis
 • Karlsson Jonny
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Dennis

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 13:00 - 17:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-05 13:00 - 17:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-14 12:00 - 16:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-19 09:00 - 13:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-21 09:00 - 12:00 F365 Front-end programmering Kodtillfälle Biström Dennis
2019-11-25 09:00 - 12:00 F365 Front-end programmering Stödtillfälle Biström Dennis
2019-11-26 13:15 - 17:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-28 12:00 - 16:15 E385 Front-end programmering Biström Dennis
2019-12-02 09:00 - 13:00 F365 Front-end programmering Kodningstillfälle Biström Dennis
2019-12-05 13:00 - 16:00 F365 Front-end programmering - Biström Dennis
2019-12-09 09:00 - 12:00 F365 Front-end programmering - Biström Dennis
2019-12-12 09:00 - 13:00 F365 Front-end programmering Kodningstillfälle Biström Dennis

Kurs- och studieplansökning