Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i datorns arkitektur och operativsystem samt erfarenheter av installation och administrering av Linux som ett serveroperativsystem.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå: - Hur en dator fungerar - Datorers och operativsystems historia - operativsystemets funktioner och uppbyggnad samt att installera och konfigurera Linux som serveroperativsystem.

Innehåll

- Representation av data och program - Processorers arkitektur - Minnessystem - Operativsystem - Installation och konfigurering av serveroperativsystem - Installation av olika servertjänster.

Litteratur

Handouts och länkar till dokumentationer och annat nyttigt material finns på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 34 timmar
  • Självstudier - 101 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Praktiska övningsuppgifter och teoretiskt grupparbete

Examinationskrav

- Praktiska övningsuppgifter - Teoritent

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny
  • Parikka Peter

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-03-26 16:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-03-30 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-02 16:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-06 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-09 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-16 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-20 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-23 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-27 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-30 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter

Kurs- och studieplansökning