Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan
programmera en utvärdering av en prediktiv modell.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att utvärdera kvaliteten av en prediktiv
modells resultat.

Innehåll

-Statistiska kvalitets mätare
-Visuella verktyg

Förkunskaper

IA-2-020 - Prediktiv analytik

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
  • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger projektet som meddelats via ItsLearning,
samt presenterar sin lösning i klass.

Lärare

  • Scherbakov-Parland Andrej
  • Westerlund Magnus
  • Karlsson Jonny

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 13:00 - 15:45 F365 Beslutsstödsystem och verifikation Westerlund Magnus
2019-09-05 13:00 - 15:45 F365 Beslutsstödsystem och verifikation Scherbakov-Parland Andrej
Westerlund Magnus
2019-09-09 15:15 - 18:00 F365 Beslutsstödsystem och verifikation Westerlund Magnus
2019-09-12 09:15 - 12:00 Beslutsstödsystem och verifikation E387, men klassrummet är väldigt litet och fylld med ettorna... => bring your own device Scherbakov-Parland Andrej
Westerlund Magnus
2019-09-16 13:00 - 15:45 F365 Beslutsstödsystem och verifikation Westerlund Magnus
2019-09-20 09:30 - 12:15 E387 Beslutsstödsystem och verifikation Scherbakov-Parland Andrej
Westerlund Magnus
2019-09-23 13:15 - 16:00 F365 Beslutsstödsystem och verifikation Westerlund Magnus
2019-09-24 09:15 - 12:00 Beslutsstödsystem och verifikation F365, men klassrummet delas med ettorna... => bring your own device Scherbakov-Parland Andrej
Westerlund Magnus
2019-09-30 12:15 - 15:00 F365 Beslutsstödsystem och verifikation Scherbakov-Parland Andrej
Westerlund Magnus
2019-10-07 09:15 - 12:00 Beslutsstödsystem och verifikation F365, men klassrummet delas med ettorna... => bring your own device Scherbakov-Parland Andrej
Westerlund Magnus
2019-10-14 10:15 - 13:00 Beslutsstödsystem och verifikation E387, men klassrummet är väldigt litet och fyllt med ettorna... => bring your own device Scherbakov-Parland Andrej
Westerlund Magnus
2019-10-16 13:15 - 17:00 F365 Beslutsstödsystem och verifikation: Projekt presentation Westerlund Magnus

Kurs och studieplanssökning