Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten är insatt i ekonomistyrningens roll i organisationen, kan läsa och använda bokslutsinformation för ekonomisk planering och rapportering och kan tillämpa olika ekonomi- styrningsmodeller.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs är studenten bekant med ekonomistyrningens mål och metoder, kan läsa och tillämpa ekonomiska rapporter i ett företagsekonomiskt sammanhang.

Innehåll

- Ekonomistyrningens roll och funktioner - Bokslutets funktion och upplägg - Elementär boksutsanalys - Budgeteringens syfte och metoder - Elementära resultat-,likviditets- och balansbudgeter - Produktkalkylernas syfte och struktur - Balanserat styrkort i korthet.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Information vid introduktionen och ytterligare information publiceras på itslearning. Omtenter:

Litteratur

P-H Skärvad, j Olsson:Företagsekonomi 100, Faktabok,Liber 2013, kap 15-26 Ax-Johansson-Kullvén: Den nya ekonomistyrningen, 2009 eller senare,valda delar Kaplan,R & Norton,D.1999.Från strategi till handling:The balanced scorecard.valda delar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 28 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Inlämningsuppgifter på Itslearning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: - inlämnade obligatoriska uppgifter under kursens lopp - slutarbete eller tentamen - Krävs 50% av kursens max.poäng. - Närvaro under presentationer, gästföreläsningar och företagsbesök Första föreläsningen är obligatorisk för dem som önskar vara med på kursen.

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Puukko Linda

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (98 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-03-22

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-24 09:45 - 11:30 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-03-26 12:30 - 15:30 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-03-31 10:00 - 11:30 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-04-14 09:30 - 12:00 D4107-08 Ekonomistyrningens grunder Grupp A Övning 1 Puukko Linda
2020-04-16 09:30 - 12:00 D4107-08 Ekonomistyrningens grunder Grupp B Övning 1 Puukko Linda
2020-04-17 10:00 - 11:00 Ekonomistyrningens grunder: EXTRA Puukko Linda
2020-04-21 09:00 - 12:00 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-04-23 13:00 - 14:30 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-05-05 12:30 - 15:00 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-05-08 09:30 - 12:00 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-05-12 09:15 - 11:45 Ekonomistyrningens grunder Grupp A Övning 2 Puukko Linda
2020-05-13 09:15 - 11:45 Ekonomistyrningens grunder Grupp B Övning 2 Puukko Linda

Kurs- och studieplansökning